ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี และธนาคารเลือดโรงพยาบาลพระปกเกล้า จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอโป่งน้ำร้อน (หลังใหม่) อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

Release Date : 09-02-2022 16:33:39
ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี และธนาคารเลือดโรงพยาบาลพระปกเกล้า จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอโป่งน้ำร้อน (หลังใหม่) อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี และธนาคารเลือดโรงพยาบาลพระปกเกล้า จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอโป่งน้ำร้อน (หลังใหม่) อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี และธนาคารเลือดโรงพยาบาลพระปกเกล้า จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอโป่งน้ำร้อน (หลังใหม่) อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง