ประกาศหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน รายชื่อบุคคลพลเรือนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2565

Release Date : 09-02-2022 14:18:15
ประกาศหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน รายชื่อบุคคลพลเรือนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2565

 

 

 

ประกาศ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์
ผู้มารายงานตัวเข้ารับการฝึก อส.ทพ.นย. รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
ในวันที่ 16 กุมภาพันธุ์ 2565 เวลา 08.00-09.00 น.
ตัวจริง 105 นาย และตัวสำรอง 30 นาย
ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็น อส.ทพ.นย. รุ่นที่ 2/65 (ดาวน์โหลดและปริ้น https://shorturl.asia/XuhPY )
ติดต่อสอบถาม 039-447852 (ฝ่ายกำลังพล ฉก.ทพ.นย.)