ช่วยเหลือ แบ่งปันน้ำใจ เยียวยาแก้ไข ปัญหาช้างป่าในพื้นที่

Release Date : 09-02-2022 07:42:57
ช่วยเหลือ แบ่งปันน้ำใจ เยียวยาแก้ไข ปัญหาช้างป่าในพื้นที่

ขอความอนุเคราะห์สำรวจบุคลากรในสังกัด ที่มีความประสงค์สั่งซื้อเสื้อ เพื่อจัดหารายได้เข้ากองทุนช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาช้างป่า โดยรบกวนขอให้แจ้งยอดให้อำเภอทราบภายในวันที่10ก.พ. 2565 นี้  

ติดต่อสอบถามข้อมูล

เพิ่มเติมได้ที่

นายนิสิต สลักคำ ปลัดอำเภอ

โทร. 087-913-6263

น.ส.จิตสุภา เฉลียวฉลาด

เจ้าหน้าที่

โทร. 095-4019-035

ช่องทางการชำระเงิน

- ที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อน (ห้องปกครองอำเภอ ชั้น 2)

- บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาโป่งน้ำร้อน

ชื่อบัญชี นายนิสิต สลักคำ

เลขที่บัญชี 239-0-13001-1

ผ่านช่องทางไลน์ "กองทุนช่วยเหลือ

โอนเงินแล้ว กรุณาแนบสลิปหลักฐานการโอนเงิน

และแก้ไข ปัญหาช้างป่า อ.โป่งน้ำร้อน"

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ช่วยเหลือ แบ่งปันน้ำใจ เยียวยาแก้ไข ปัญหาช้างป่าในพื้นที่
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง