วันศุกร์ที่ ๒๘ ม.ค.๖๕ น.อ.วงศ์ดนัย ปานนิ่ม ผบ.ฉก.ทพ.นย. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล พิธีวางพวงมาลา กล่าวสดุดี เนื่องในงาน "๘๑ ปี วันกองพลจันทบุรี"

Release Date : 08-02-2022 10:03:15
วันศุกร์ที่ ๒๘ ม.ค.๖๕ น.อ.วงศ์ดนัย ปานนิ่ม ผบ.ฉก.ทพ.นย. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล พิธีวางพวงมาลา กล่าวสดุดี เนื่องในงาน "๘๑ ปี วันกองพลจันทบุรี"

วันศุกร์ที่ ๒๘ ม.ค.๖๕ น.อ.วงศ์ดนัย ปานนิ่ม ผบ.ฉก.ทพ.นย. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล พิธีวางพวงมาลา กล่าวสดุดี เนื่องในงาน "๘๑ ปี วันกองพลจันทบุรี" ณ บริเวณอาคารฝรั่งเศส ค่านตากสิน อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี

                      

                        

                       

                              

                        

                        

รูปภาพที่เกียวข้อง
วันศุกร์ที่ ๒๘ ม.ค.๖๕ น.อ.วงศ์ดนัย ปานนิ่ม ผบ.ฉก.ทพ.นย. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล พิธีวางพวงมาลา กล่าวสดุดี เนื่องในงาน "๘๑ ปี วันกองพลจันทบุรี"
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง