น.อ.นพโรจน์ สิริปริยพงศ์ รอง ผบ.ฉก.ทพ.นย. เป็นผู้แทน ผบ.ฉก.ทพ.นย. ร่วมสักการะและบวงสรวงศาลเจ้าแม่เขาเกลือ เนื่องในงาน "๘๑ ปี วันกองพลจันทบุรี"

Release Date : 08-02-2022 09:51:21
 น.อ.นพโรจน์ สิริปริยพงศ์ รอง ผบ.ฉก.ทพ.นย. เป็นผู้แทน ผบ.ฉก.ทพ.นย. ร่วมสักการะและบวงสรวงศาลเจ้าแม่เขาเกลือ เนื่องในงาน "๘๑ ปี วันกองพลจันทบุรี"

วันศุกร์ที่ ๒๘ ม.ค.๖๕ น.อ.นพโรจน์ สิริปริยพงศ์ รอง ผบ.ฉก.ทพ.นย. เป็นผู้แทน ผบ.ฉก.ทพ.นย. ร่วมสักการะและบวงสรวงศาลเจ้าแม่เขาเกลือ เนื่องในงาน "๘๑ ปี วันกองพลจันทบุรี" ณ ศาลเจ้าแม่เขาเกลือ อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี โดยมี ผบ.ฉก.นย.จันทบุรี เป็นผู้แทน ผบ.กปช. ประกอบพิธี

 

       

       

       

       

รูปภาพที่เกียวข้อง
 น.อ.นพโรจน์ สิริปริยพงศ์ รอง ผบ.ฉก.ทพ.นย. เป็นผู้แทน ผบ.ฉก.ทพ.นย. ร่วมสักการะและบวงสรวงศาลเจ้าแม่เขาเกลือ เนื่องในงาน "๘๑ ปี วันกองพลจันทบุรี"
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง