วันอังคารที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ น.อ.นพโรจน์ สิริปริยพงศ์ รอง ผบ.ฉก.ทพ.นย. เป็นผู้แทน ผบ.ฉก.ทพ.นย. เป็นประธานพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ โครงการ ๑

Release Date : 08-02-2022 09:27:51
วันอังคารที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ น.อ.นพโรจน์ สิริปริยพงศ์ รอง ผบ.ฉก.ทพ.นย. เป็นผู้แทน ผบ.ฉก.ทพ.นย. เป็นประธานพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ โครงการ ๑

รูปภาพที่เกียวข้อง
วันอังคารที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ น.อ.นพโรจน์ สิริปริยพงศ์ รอง ผบ.ฉก.ทพ.นย. เป็นผู้แทน ผบ.ฉก.ทพ.นย. เป็นประธานพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ โครงการ ๑
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง