นาวาเอก นพโรจน์ สิริปริยพงศ์

  • นาวาเอก นพโรจน์ สิริปริยพงศ์

  • รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน

  • โสด
  • -
  • -