พล.ร.ท.ศังกร พงษ์ศิริ ผบ.นย.และคุณพรสิริ พงษ์ศิริ ประธานชมรมภริยา นย.
เป็นประธานเปิดกิจการร้านค้าและบริการ นย.
วันที่ ๒๒ มิถุนายน พล.ร.ท.ศังกร พงษ์ศิริ ผบ.นย.และคุณพรสิริ พงษ์ศิริ ประธานชมรมภริยา นย.เป็นประธานเปิดกิจการร้านค้าและบริการ นย.
หลังจากดำเนินการปรับปรุง ตกแต่ง จัดระเบียบภายใน ยกระดับคุณของสินค้าและการบริการให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการร้านค้าสมาคมภริยาทหารเรือแต่ราคาคงเดิม
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลในสังกัดและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมี ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง นย. ชมรมภริยา นย.และน.อ.วิวัฒน์ ทองอัมพร ประธานกรรมการกิจการร้านค้าและบริการ นย.
ให้การต้อนรับ ณ กิจการร้านค้าและบริการ ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
Back to home page
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10-1
11
12
13
15
16
17
20180622_๑๘๐๖๒๗_0001
20180622_๑๘๐๖๒๗_0002
20180622_๑๘๐๖๒๗_0003
20180622_๑๘๐๖๒๗_0004
20180622_๑๘๐๖๒๗_0022
Start slideshow
loading