กิจการร้านค้าและการบริการ นย. ได้ทำการปรับปรุง อาคารสถานที่
วันที่ ๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ กิจการร้านค้าและการบริการ นย. ได้ทำการปรับปรุง อาคารสถานที่ และการจัดสินค้าภายในร้านค้านาวิกบริการ ๒ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาน
เพื่อให้บริการกำลังพล และครอบครัว ให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้น้
Back to home page
50741
50742
50743
50744
50745
50746
50747
50748
50749
Start slideshow
loading