กิจการร้านค้าและการบริการ นย. จัดกิจกรรมจับฉลากชิงรางวัล
ส่งเสริมการขาย ช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก

-----------
ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗
พล.ร.ต.สิริบุญ สุคนธมาน เสธ.นย. กรุณาให้เกียรติ
จับฉลาก และมอบรางวัล ให้แก่ลูกค้าผู้โชคดี
ณ กิจการร้านค้าและการบริการ นย. ในครั้งนี้ด้วย
Back to home page
DSC04809
DSC04817
DSC04852
DSC04862
P1050003
P1050004
P1050011
P1050021
P1050022
P1050024
P1050027
P1050029
P1050043
P1050046
P1050047
P1050071
P1050090
P1050102
P1050103
P1050104
P1050105
P1050106
P1050107
P1050108
P1050109
P1050110
P1050111
P1050122
P1050136
P1050137
P1050156
Start slideshow
loading