กิจการร้านค้า ฯ ทัศนศึกษาและดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
--------------
วันที่ ๑๗ – ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗
นาวาเอก นพดล ปัญญาโฉม รอง เสธ.นย. และประธานกรรมการกิจการร้านค้า ฯ
นำข้าราชการและพนักงาน กิจการร้านค้า ฯ ทัศนศึกษาและดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ที่บ้านจำรุง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
Back to home page
IMG_6972
IMG_6973
IMG_6977
IMG_6978
IMG_6982
IMG_6993
IMG_6996
IMG_7026
IMG_7076
IMG_7077
IMG_7079
IMG_7080
IMG_7081
P1030965
P1030969
P1030970
P1030971
P1030972
P1030973
P1030975
P1030976
P1030977
P1030978
P1030980
P1030983
P1030984
P1030985
P1030986
P1030987
P1030991
P1040002
P1040022
P1040023
P1040025
P1040030
P1040031
P1040033
P1040034
P1040037
P1040038
P1040039
P1040041
P1040042
P1040043
P1040044
P1040046
P1040048
P1040082
P1040083
P1040085
P1040086
P1040088
P1040096
P1040097
P1040098
Start slideshow