กองพันทหารราบที่ ๗ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน ให้การสนับสนุน วิทยากร/ชุดครูฝึก ให้กับวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง

Release Date : 15-05-2024 10:10:45
กองพันทหารราบที่ ๗ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน ให้การสนับสนุน วิทยากร/ชุดครูฝึก ให้กับวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดย กองพันทหารราบที่ ๗  กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน ให้การสนับสนุน วิทยากร/ชุดครูฝึก ให้กับวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง เพื่อเป็นการต่อยอดการพัฒนาสัมพันธ์กับหน่วยงานและสถานศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตามโครงการ “บวร” ณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองพันทหารราบที่ ๗ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน ให้การสนับสนุน วิทยากร/ชุดครูฝึก ให้กับวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง