หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Release Date : 22-07-2022 16:28:41
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ ๗๐ พรรษา   ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ค.๖๕ พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นำกำลังพลของหน่วยร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงเจริญพระชนมายุ ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ณ ห้องหาดเล็ก อาคารอเนกประสงค์หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ฝ่ายอำนวยการ และกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๖๘ นาย ได้รับโลหิตบริจาค จำนวน ๑๒๙ ยูนิต ปริมาณโลหิต จำนวน ๕๑,๖๐๐ มิลลิลิตรในการนี้การจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าว ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด