นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ ประธานฝ่ายภูมิภาค สมาคมภริยาทหารเรือ เป็นผู้แทนมอบของเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่

Release Date : 10-08-2021 16:23:54
นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ ประธานฝ่ายภูมิภาค สมาคมภริยาทหารเรือ เป็นผู้แทนมอบของเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณสุภาวดี สิทธินันทน์ ประธานฝ่ายภูมิภาค สมาคมภริยาทหารเรือ เป็นผู้แทนมอบของเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ บ้านพักกองพันลาดตะเวน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

๑. จ.อ.สำเริง รู้ปัญญา

๒. จ.อ.ประจักรกฤษณ์ ช่องวารินทร์