ผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก มอบผ้าพราง ทร.ดิจิตอล (IR) ทนไฟ

Release Date : 08-12-2020 10:17:46
ผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก มอบผ้าพราง ทร.ดิจิตอล (IR) ทนไฟ

นายธีระยุทธ ศิริคำ ผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นหัวหน้าคณะมอบผ้าพราง ทร.ดิจิตอล (IR) ทนไฟ จำนวน ๒oo ชิ้น และชุดสิ่งของอุปโภค จำนวน ๔,ooo ชุดให้กับ หน่วยบัญชาการนาวิกฌโยธิน โดยมี พลเรือตรี สรไกร สิริกรรณะ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับมอบ ณ ห้องเรียนหมายเลข ๘ (มะรีน ฮอลล์) เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓