ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้แทน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง และร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันกองทัพเรือ

Release Date : 25-11-2020 10:24:44
ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้แทน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง และร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันกองทัพเรือ

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พลเรือตรี ชัยวัฒน์ คุ้มทิม ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้แทน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง และร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ อาคารพุทธสถาน กองเรือยุทธการโดยมี พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธี