ผู้บัญชาการ ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน”

Release Date : 18-11-2020 14:51:07
ผู้บัญชาการ ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน”

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พลเรือตรี ชัยวัฒน์ คุ้มทิม ผู้บัญชาการ ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” เนื่องในวันกองทัพเรือ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดภาวะโลกร้อนตามนโยบายของกองทัพเรือ ณ บริเวณสนามฝึกทดสอบกำลังใจ กองการฝึกพลทหาร ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี