หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้จัด ยานรบที่มีประจำการในหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและการแสดงโดดร่มในทุกพื้นที่ของกองทัพเรือ ในวันเด็กประจำปี ๒๕๖๓

Release Date : 13-01-2020 13:40:49
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้จัด ยานรบที่มีประจำการในหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและการแสดงโดดร่มในทุกพื้นที่ของกองทัพเรือ ในวันเด็กประจำปี ๒๕๖๓

"เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย"

วันเด็กประจำปี ๒๕๖๓นี้ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้จัด ยานรบที่มีประจำการในหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและการแสดงโดดร่มในทุกพื้นที่ของกองทัพเรือ เพื่อให้เด็ก ๆได้เรียนรู้ ถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ของทหารนาวิกโยธิน และมีพี่ทหารนาวิกโยธินใจดีรอต้อนรับน้อง ๆ และผู้ปกครอง ขอให้น้องมีความสุขในวันเด็กและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไปในอนาคตทุกคนนะครับ