ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

Release Date : 15-03-2019 16:24:50
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

พลเรือตรี รณรงค์ สิทธินันทน์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พลเรือเอก สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้อง ณ ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒