ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน และคณะกรรมการชมรมฯ เดินทางเยี่ยมกลุ่มแม่บ้านหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินออกหน่วยบริการตัดผมฟรี

Release Date : 20-02-2019 15:03:41
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน และคณะกรรมการชมรมฯ เดินทางเยี่ยมกลุ่มแม่บ้านหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินออกหน่วยบริการตัดผมฟรี

คุณพรสิริ พงษ์ศิริ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน และคณะกรรมการชมรมฯ เดินทางเยี่ยมกลุ่มแม่บ้านหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินออกหน่วยบริการตัดผมฟรี โรงเรียนวัด กม.๕ อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี ซึ่งเป็นโครงการอบรมอาชีพตัดผมชาย โดยชมรมภริยานาวิกโยธิน และเพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้านของกำลังพลหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินโดยทั้งนี้มีผู้อำนวยการโรงเรียนวัด กม.๕ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

'