รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับกลุ่มผู้นำศาสนา (ดาอี) จากพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

Release Date : 14-02-2019 14:23:35
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับกลุ่มผู้นำศาสนา (ดาอี) จากพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับกลุ่มผู้นำศาสนา (ดาอี) จากพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโอกาสที่เดินทางศึกษานอกสถานที่ ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์โดยตรงให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างทัศนคติในการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างทางด้านศาสนา และวัฒนธรรมได้อย่างสันติ รวมถึงการสร้างความเข้าใจในบทบาทและภารกิจของ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ต่อการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาได้อีกทางหนึ่งด้วย ต่อการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุม๑ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒