ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน พร้อมคณะกรรมการชมรมฯ เดินทางเยี่ยมชมโครงการอบรมอาชีพตัดผมชาย ณ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า

Release Date : 10-02-2019 15:36:05
 ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน พร้อมคณะกรรมการชมรมฯ เดินทางเยี่ยมชมโครงการอบรมอาชีพตัดผมชาย ณ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า

     คุณพรสิริ พงษ์ศิริ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน พร้อมคณะกรรมการชมรมฯ เดินทางเยี่ยมชมโครงการอบรมอาชีพตัดผมชาย โดยชมรมภริยานาวิกโยธิน และมีการอบรมตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์  - ๗ มีนาคม ๒๕๖๒  ณ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า ตำบล พลูตาหลวง อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี และได้รับการสนับสนุนจาก สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน โดยทั้งนี้มี นาวาเอก สมรภูมิ จันโท ผู้บังคับการกรมทหารราบ ที่๑ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  ให้การต้อนรับเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒