รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา และสื่อมวลชน

Release Date : 25-01-2019 16:04:13
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา และสื่อมวลชน

พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา และสื่อมวลชน เดินทางมาเยี่ยมชมหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมกันนี้ ได้วางพวงมาลาอนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน และฟังบรรยายสรุปภารกิจของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒