รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มอบเงินสนับสนุนให้กับชมรมนาวิกโยธิน จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

Release Date : 25-01-2019 14:38:47
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มอบเงินสนับสนุนให้กับชมรมนาวิกโยธิน จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มอบเงินสนับสนุนให้กับชมรมนาวิกโยธิน จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยมี พลเรือเอก วสินธ์ สาริกะภูติ อดีต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประธานชมรมนาวิกโยธิน เป็นผู้รับมอบเงิน และชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนจ่านาวิกโยธิน จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยมี นาวาเอก ดวง พึ่งสุรินทร์ เป็นผู้รับมอบเงิน เพื่อเป็นการดูแลช่วยเหลือสมาชิกของชมรมฯ ซึ่งเป็นนายทหารนาวิกโยธินนอกประจำการและครอบครัว  ณ อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒