ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมพิธีเปิดโครงการศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย

Release Date : 07-12-2018 12:48:28
ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  ร่วมพิธีเปิดโครงการศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย

นาวาเอกฉัตรชัย ศุกระศร ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  ร่วมพิธีเปิดโครงการศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย บริเวณพื้นที่ หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีฯ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑