เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินนำข้าราชการแถวฟังสารจากผู้บัญชาการทหารเรือเนื่องในโอกาสวันกองทัพเรือ ประจำปี๒๕๖๑

Release Date : 20-11-2018 09:56:15
เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินนำข้าราชการแถวฟังสารจากผู้บัญชาการทหารเรือเนื่องในโอกาสวันกองทัพเรือ ประจำปี๒๕๖๑

พลเรือตรีเอนก อันสุขสันต์ เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นำข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ แถวฟังสารจากผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในโอกาสวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑