รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมพิธีเปิดงานอิฟเส็ค เชาท์อิสเอเซีย ๒๐๑๘ และโพลเส็ค ๒๐๑๘

Release Date : 25-10-2018 21:12:44
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมพิธีเปิดงานอิฟเส็ค เชาท์อิสเอเซีย ๒๐๑๘ และโพลเส็ค ๒๐๑๘

พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เข้าร่วมพิธีเปิดงานอิฟเส็ค เชาท์อิสเอเซีย ๒๐๑๘ และโพลเส็ค ๒๐๑๘ มีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมพิเศษต่างๆ โดยมี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี ณ อาคาร ๑ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑