รับมอบผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ยูนิลิเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด

Release Date : 07-09-2018 11:45:28
รับมอบผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ยูนิลิเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด

นาวาเอก ยุทธนา  แสงมา รองผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมพิธีรับมอบผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ยูนิลิเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด โดยมีพลเรือโท สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธี ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑