เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในการจัดกิจกรรมการสัมมนาการเขียนรายละเอียดประจำตำแหน่งงาน และคุณลักษณะของผู้ดำรงตำแหน่งชั้นยศ น.ท. - น.อ.(พ)

Release Date : 06-09-2018 11:07:27
เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในการจัดกิจกรรมการสัมมนาการเขียนรายละเอียดประจำตำแหน่งงาน และคุณลักษณะของผู้ดำรงตำแหน่งชั้นยศ น.ท. - น.อ.(พ)

กองกำลังพล หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้จัดกิจกรรมการสัมมนาการเขียนรายละเอียดประจำตำแหน่งงาน และคุณลักษณะของผู้ดำรงตำแหน่งชั้นยศ น.ท. - น.อ.(พ) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการย้ายบรรจุ การวางแผนการพัฒนาบุคคล หรือแผนการสร้างทายาท ตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารเรือ โดยมี พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานฯลฯ และได้รับเกียรติจาก พลเรือตรีพิชิต วาดวารี ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม บก.นย.๑ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑