เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานเปิดการบรรยายเรื่อง"การปฏิบัติการสงครามไซเบอร์"

Release Date : 05-09-2018 14:31:43
เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานเปิดการบรรยายเรื่อง"การปฏิบัติการสงครามไซเบอร์"

พลเรือตรี กิตติคุณ  นาคสุก  เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานเปิดการบรรยายเรื่อง"การปฏิบัติการสงครามไซเบอร์" โดย นาวาโท ณัฐพนธ์ ชาติปรีชากุล เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับข้าราชการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  ณ ห้องหาดเล็ก อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยมีนาวาโท จารุวัฒน์  นรากร หัวหน้าฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑