รอง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับการเยี่ยมคำนับจาก หัวหน้าฝ่ายการศึกษาโรงเรียนนายเรือ/ผู้บังคับหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ

Release Date : 27-08-2018 18:49:08
รอง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับการเยี่ยมคำนับจาก หัวหน้าฝ่ายการศึกษาโรงเรียนนายเรือ/ผู้บังคับหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ พลเรือตรี พิสัย  สุขวัน รอง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับการเยี่ยมคำนับจาก พลเรือตรี สุภชิต นาวีสุรพล หัวหน้าฝ่ายการศึกษาโรงเรียนนายเรือ/ผู้บังคับหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ และคณะ ณ ห้องรับรอง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ในโอกาสนำ นักเรียนนายเรือ มาเข้ารับการฝึกตามแผนการฝึก หลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธิน และ หลักสูตรหมู่รบ นักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๖๙ นาย ณ ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ระหว่าง ๒๕ สิงหาคม – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑)