รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เข้าร่วมพิธีปิดหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ

Release Date : 24-07-2018 10:53:13
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เข้าร่วมพิธีปิดหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ

พลเรือตรี พิสัย สุขวัน รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เข้าร่วมพิธีปิดหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ (พสบ.ทร.) รุ่นที่ ๑๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องโพธิ์สามต้น หอประชุมกองทัพเรือ โดยมี ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธาน มีนักศึกษา หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ รุ่นที่ ๑๕ ที่จบการอบรมจำนวน ๖๓ นาย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑