นาวาเอก ฉัตรชัย ศุกระศร

 • นาวาเอก ฉัตรชัย ศุกระศร

 • รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • 24 สิงหาคม 2508
 • สมรส
 • ไพรัตน์ ศุกระศร
 • 2 คน
 • การศึกษา

  - หลักสูตร 2 ปี  รร.เตรียมทหาร

  - ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี

  - หลักสูตรชั้นนายเรือ นย.

  - ชั้นนายร้อย เหล่า ป.

  - ชั้นนายพัน เหล่า ป.

  - เสนาธิการทหารเรือ

  - สารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับกลาง (MIS)

  - ผู้ช่วยนักวิจัย

  - วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.)

  ตำแหน่ง

  - นลว.ผท.ตอนลาดตระเวนและแผนที่ ร้อย.ปบค.๒ พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย.

  - นอย.ตอนอำนวยการยิง ร้อย.ปบค.๓ พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย.

  - นอย.ตอนอำนวยการยิง ร้อย.ปบค.๒ พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย.

  - ผช.นยก.พัน.ปตอ.กรม ป.พล.นย.

  - ผบ.ร้อย.ปบค.๒ พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย.

  - นยก.พัน.ปตอ.กรม ป.พล.นย.

  - รอง ผบ.พัน.ปตอ.กรม ป.พล.นย.

  - นขว.บก.กรม ป.พล.นย.

  - หน.ฝ่ายยุทธการ พล.นย.

  - หน.การฝึกร่วมและผสม กกฝ.ยก.ทร.

  - หน.กำลังพล กพ.นย.

  - ผบ.พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย.

  - ผบ.ปจปร.ฐท.กท.

  - ประจำ นย. และ รรก.หน.กำลังพล กพ.นย. อีกตำแหน่งหนึ่ง

  - รอง ผอ.กกพร.กพร.ทร.

  - รอง ผบ.กรม ป.พล.นย.

  - รอง ผอ.กพร.นย.

  - ผอ.กปศ.ยศ.ทร.

  - ผอ.กปส.สจว.กพร.ทร.

  - ผอ.กปศ.ยศ.ทร.

  - ผอ.กพร.นย.

  - ผบ.กรม ป.พล.นย.

  - รอง เสธ.นย.

  ตำแหน่งพิเศษ