พลเรือตรี ปริญญาธรรม พูลพิทักษ์ธรรม

 • พลเรือตรี ปริญญาธรรม พูลพิทักษ์ธรรม

 • รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • 7 มิถุนายน 2504
 • สมรส
 • สุนิศา พูลพิทักษ์ธรรม
 • 2 คน
 • การศึกษา

  - หลักสูตร 2 ปี รร.เตรียมทหาร 

  - ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี

  - หลักสูตรชั้นนายเรือ นย.

  - ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน

  - นายทหารการข่าวกรองทางอากาศ

  - ผู้ควบคุมอากาศยานหน้า

  - เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการรบร่วมอากาศ-ภาคพื้นดิน

  - การรวบรวมพิเศษ

  - หลักสูตรชั้นนายนาวา นย.

  - เสนาธิการทหารเรือ

  - MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

  - การบริหารงานและงบประมาณ (ระดับผู้บริหาร)

  - วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.)

  - พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร

  - military Science Technology Research,Innovation,Development and Evolution (military Science Technology Research,Innovation,Development and Evolution)

  ตำแหน่ง

  - ผบ.ร้อย.ปืนเล็กที่ ๔ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ นย.

  - ผบ.ร้อย.ปืนเล็กที่ ๔ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.

  - นขว.พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.

  - นยก.ฝยก.บก.พล.นย.

  - นขว.กรม ร.๓ รอ.พล.นย.

  - นกบ.กรม ร.๓ รอ.พล.นย.

  - หน.นายทหารฝ่ายสรรพาวุธ นย.

  - หน.ฝกบ.บก.พล.นย.

  - ผบ.กอง รปภ.ฐท.สข.กรม รปภ.นย.

  - รอง เสธ.พล.นย.

  - ประจำ นย. และ รรก.ผบ.กอง รปภ.ฐท.สข.กรม รปภ.นย. อีกตำแหน่งหนึ่ง

  - รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.

  - หก.กศษ.รร.นย.ศฝ.นย. 

  - ผบ.กอง รปภ.ฐท.สส.กรม รปภ.นย.

  - ประจำ นย. และ รรก.ผบ.กอง รปภ.ฐท.สส.กรม รปภ.นย. อีกตำแหน่งหนึ่ง

  - ประจำ นย. และ รรก.รอง เสธ.พล.นย. อีกตำแหน่งหนึ่ง

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ นย.

  - ผอ.กพร.บก.ทรภ.๓

  - ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - รอง ผอ.สวพ.ทร. 

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร. 

  - เสธ.นย.

  - รอง ผบ.นย.

  ตำแหน่งพิเศษ

  - นายทหารราชองครักษ์เวร

  - นายทหารพิเศษประจำ กองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๓ รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน