พลเรือตรี สรไกร สิริกรรณะ

 • พลเรือตรี สรไกร สิริกรรณะ

 • รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • 20 กุมภาพพันธ์ 2505
 • สมรส
 • น.อ.หญิง ปณิชา สิริกรรณะ
 • 2 คน
 • การศึกษา

  - หลักสูตร 2 ปี รร.เตรียมทหาร 

  - ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี

  - หลักสูตรชั้นนายเรือ นย.

  - โครงการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ (คศม.)

  - ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน

  - การรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจม

  - การป้องกันและดับเพลิง (สัญญาบัตร)

  - หลักสูตรชั้นนายนาวา นย.

  - เสนาธิการทหารเรือ

  - COMMAND AND STAFF COLLEGE USMC

  - วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.)

  ตำแหน่ง

  - ผบ.มว.ปืนเล็ก ร้อย.ปืนเล็กที่ ๑ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ นย.

  - ผบ.ร้อย.ปืนเล็กที่ ๓ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย.

  - นยก.บก.พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย.

  - ผบ.ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย.

  - รอง ผบ.พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย.

  - หน.กำลังพลและธุรการ บก.ศฝ.นย.

  - หน.กำลังพล กพ.นย.

  - นายทหารปฏิบัติราชการพิเศษ กพ.ทร.

  - หก.กปค.รร.นย.ศฝ.นย.

  - รอง เสธ.พล.นย.

  - ผบ.กฝท.ศฝ.นย.

  - นายทหารปฏิบัติราชการพิเศษ กพ.ทร.

  - ประจำ นย.และ รรก.รอง ผบ.กรม รปภ.นย. อีกตำแหน่งหนึ่ง

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ นย.

  - ผบ.กรม รปภ.นย.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ นย.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - ผอ.กพร.นย.

  - เสธ.ศฝ.นย.

  - รอง ผบ.รร.นย.ศฝ.นย.

  - เสธ.ยศ.ทร.

  - ผบ.ศฝ.นย.

  - รอง ผบ.นย.

  ตำแหน่งพิเศษ

  - นายทหารราชองครักษ์เวร

  - ราชองครักษ์เวร