หน้าหลักนาวิกโยธิน
     
 
สำนักงานกิจการภายใน นย.  โทร 0-2466-1180 ต่อ 61018
 
     
  " บริการเพื่อสวัสดิการ พัฒนาหน่วยบัญชาการนาวิกโธิน "
   
     

รายละเอียดสมัครเข้าเป็นสมาชิกสระว่ายน้ำ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

อัตราค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิก ค่าบำรุง และค่าบริการ

กำหนดเวลาบริการ วันและเวลาใช้สระว่ายน้ำ ดังนี้

              วันธรรมดา ตั้งแต่ ๑๐๓๐ - ๒๐๐๐

              วันหยุดราชการ ตั้แต่ ๐๙๐๐ - ๒๐๐๐

ผู้ใช้สระว่ายน้ำ นย.ต้องชำระเงินค่าสมัครเป็นสมาชิก ค่าบำรุง ค่าบริการ

สมาชิกกิติมศักดิ์ ไม่ต้องเสียค่าสมัครเป็นสมาชิก ค่าบำรุง ค่าบริการ

สมาชิกสามัญ (ข้าราชการ นย.,ลูกจ้าง นักเรียนโรงเรียนต่างๆ ของ นย.)

เสียค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิก ๓๐ บาท/คน

เสียค่าบริการใช้สระว่ายน้ำ ครั้งละ ๑๐ บาท

สมาชิกพิเศษ สมาชิกพิเศษประเภทข้าราชการ(นายทหารสัญญาบัตรหรือเทียบเท่า)กองทัพเรือ

เสียค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิก ในอัตรา ๑๐๐ บาท/คน

ค่าบำรุงรายปี ในอัตราปีละ ๒๐๐ บาท/คน

เสียค่าบริการใช้สระว่ายน้ำ ครั้งละ ๓๐ บาท

สมาชิกพิเศษประเภททั่วไป(ประชาชน มีนายทหารสัญญาบัตรรับรอง)

เสียค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิก ในอัตรา ๑๐๐ บาท/คน

ค่าบำรุงรายปี ในอัตราปีละ ๓๐๐ บาท/คน

เสียค่าบริการใช้สระว่ายน้ำ ครั้งละ ๓๐ บาท

แขกของสมาชิกทุกประเภท เสียค่าบริการใช้สระว่ายน้ำ ครั้งละ ๕๐ บาท/คน

Downloadแบบฟอร์มการสมัครสมาชิก

     
     

 

 

 

 

Copyright 2008 Data Processing Branch Royal Thai Marine Corps