ภาพกิจกรรมย้อนหลัง
ม.ค.๖๐ - ธ.ค.๖๐

       
 
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางศิณีนาถ วงษาโรจน์
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล
เนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑ ซึ่งมีข้าราชการและครอบครัวในสังกัด
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ ศาสนสถานหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
   
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางศิณีนาถ วงษาโรจน์
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน
เป็นประธานในพิธีทอดกฐิน ณ สำนักสงฆ์
พลูตาหลวง อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี
โดยทั้งนี้มีนายทหารชั้นผู้ใหญ่
ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ
และประชาชน ร่วมในพิธีจำนวนมาก
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๐
ณ วัดถ้ำวัฒนมงคล ตำบลเขาน้อย
อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
โดยมี พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
เป็นประธานในพิธีทอดกฐิน
ได้ถวายเงินจตุปัจจัยเพื่อสมทบทุน
ในการก่อสร้างพระมหาเจดีย์ศรีมหามงคล
สำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ในนามกำลังพลในสังกัดและประชาชน
ที่มีจิตศรัทธาที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ
โดยมียอดเงินบริจาคในขั้นต้น
รวมทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
และในทั้งนี้ คุณศิณีนาถ วงษาโรจน์
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารชมรมฯ ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
พลเรือเอก รังสฤษฏ์ สัตยานุกูล
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โดยมี พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่
ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
และนางศิณีนาถ วงษาโรจน์ ประธานสมาคมภริยาทหารเรือฝ่ายภูมิภาค
ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ณ  ร.ล.จักรีนฤเบศร
ท่าเทียบเรือจุกเสม็ด
ฐานทัพเรือสัตหีบ  ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
พลเรือเอก รังสฤษฏ์ สัตยานุกูล
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร โดยมี พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่
ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
และนางศิณีนาถ วงษาโรจน์
ประธานสมาคมภริยาทหารเรือฝ่ายภูมิภาค
ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย
ณ พุทธสถานเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
พลเรือเอก รังสฤษฏ์ สัตยานุกูล
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล
ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๖๐ รูป
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โดยมี พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่
ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
และนางศิณีนาถ วงษาโรจน์
ประธานสมาคมภริยาทหารเรือฝ่ายภูมิภาค
ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย
ณ ลานหน้ากองบัญชาการกองเรือยุทธการ
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางศิณีนาถ วงษาโรจน์
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน
รับมอบเงินจากการจัดการแข่งขันเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ
"นาวิกโยธินมาราธอน" ประจำปี ๒๕๖๐
ให้แก่สมาคมภริยาทหารเรือ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
( สองแสนบาทถ้วน ) จาก พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ณ ร้านค้าสมาคมภริยาทหารเรือ
สาขาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ ๑๔ กันยนยน ๒๕๖๐
นางศิณีนาถ วงษาโรจน์
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
ส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียง
/กิจกรรมอบรมอาชีพเสริม
ให้กับแม่บ้านข้าราชการ ประจำปี ๒๕๖๐
ณ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ ๑๔ กันยนยน ๒๕๖๐
นางศิณีนาถ วงษาโรจน์
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธินพร้อมด้วย
คณะผู้บริหารชมรมภริยานาวิกโยธิน
ได้นำดอกไม้เข้าแสดงความยินดี
กับผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ที่ได้เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
ของ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะรัฐประศาสนศาสตร์  ณ กองบัญชาการ
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร
กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
กรุณามอบหมายให้ พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุข
เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
พร้อมด้วย นางศิณีนาถ วงษาโรจน์
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน
และคณะกรรมการผู้บริหารชมรมฯ
ได้เดินทางไปเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่ภาคใต้
ในทั้งนี้ได้มอบของบำรุงขวัญให้กับกำลังพล
กรมทหารราบที่ ๓  กองพลนาวิกโยธิน
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ
/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้
และตรวจเยี่ยมศูนย์รับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๑๔ ค่ายจุฬาภรณ์
อีกทั้งยังจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์
  ณ ค่ายจุฬาภรณ์  ตำบลโคกเคียน
  อำเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
นางศิณีนาถ วงษาโรจน์
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน
ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ครอบครัวหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬา กองการฝึกพลทหาร ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่
ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
และชมรมภริยานาวิกโยธิน
ได้กรุณามอบสิ่งของรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศ
ในการแข่งขันแต่ละประเภทในครั้งนี้ด้วย


เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

นางศิณีนาถ วงษาโรจน์
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน
และคณะผู้บริหารชมรมฯ เดินทางเยี่ยม
จ่าเอกนพพล สุดสาคร
เจ้าหน้าที่สำรวจ/ตรวจค้น
ชุดปฎิบัติการทุ่นระเบิดที่ ๓ ส่วนปฎิบัติการ นปท.ทร./นปท.๒
ระหว่างปฎิบัติหน้าที่ได้เหยียบทุ่นระเบิด
ไม่ทราบชนิด ได้รับบาดเจ็บและ
ได้เข้าทำการรักษา
ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
กรมแพทย์ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี


เมื่อ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
มอบหมายให้ คุณศิณีนาถ วงษาโรจน์
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน
พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมภริยานาวิกโยธิน
เยี่ยมกำลังพลได้แก่ จ.อ.สำเริง รู้ปัญญา
สังกัด พัน.ลว.พล.นย.
ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฎิบัติหน้าที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ณ กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


เมื่อ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

นางศิณีนาถ วงษาโรจน์
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน
ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๖๖ รูป
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาประชาคม
อำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี


เมื่อ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

นางศิณีนาถ วงษาโรจน์
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน
ให้การต้อนรับ พลเอก บุน เซง
ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ ๕ กองทัพบก
ราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะภริยา
เนื่องในโอกาสที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
กองทัพเรือ ณ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุร

 


เมื่อ ๒ กรกฏาคมา ๒๕๖๐

นางศิณีนาถ วงษาโรจน์
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน
ร่วมการแข่งขันเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ
"นาวิกโยธิน มาราธอนประจำปี ๒๕๖๐" ประเภทเดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง ๓ กม.
ณ สนามหน้ากองบัญชาการ
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


เมื่อ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

นางศิณีนาถ วงษาโรจน์
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมส่งเสริมอาชีพ ถักกระเป๋าเชื่อกร่ม เพื่อส่งเสริมและเพิ่มทักษะวิชาชีพ นำไปใช้เพื่อหารายได้เสริมกับครอบครัว สร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ
ทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปประกอบอาชีพ
ที่บ้านของตนเองได้  และเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอด
เพื่อหารายได้เสริมให้กับครอบครัว
โดยมีภริยาครอบครัวข้าราชการ
เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ๓๒ คน 
ณ สำนักงานชมรมภริยานาวิกโยธิน
ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


เมื่อ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

นางศิณีนาถ วงษาโรจน์
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน/
ประธานสมาคมภริยาทหารเรือฝ่ายภูมิภาค
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
สอนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานเพื่อเยาวชน เพื่อ
เป็นการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านภาษาญี่ปุ่น
ฅ ให้กับเยาวชนของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ณ อาคารชมรมภริยานาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร
ฅ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เมื่อ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

นางศิณีนาถ วงษาโรจน์
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน/
ประธานสมาคมภริยาทหารเรือฝ่ายภูมิภาค
พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลพระชัยมงคล
พฤกษเทวบุตร ที่บริเวณร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
และศาลเจ้าแม่ต้นโพธิ์ ภายในกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมภริยาทหารเรือ
ครบรอบ ๔๒ ปี ณ ห้องชมวัง
อาคารราชนาวิกสภา กรุงเทพมหานคร

๒ เมษายน ๒๕๖๐

นาง ปราณี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายบุตร – ธิดานาวี ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๐
ณ สโมสรสัญญาบัตร อู่ราชนาวีมหิดล
กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
โดยมี พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
และนางศิณีนาถ วงษาโรจน์
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน/
ประธานฝ่ายภูมิภาคสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ร่วมให้การต้อนรับ


๒ เมษายน ๒๕๖๐

นางศิณีนาถ วงษาโรจน์
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน
พร้อมคณะผู้บริหารชมรมภริยานาวิกโยธิน
ร่วมพิธีลาสิกขาบทสามเณรภาคฤดูร้อน
นักเรียนจ่านาวิกโยธิน ชั้นปีที่ ๒ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันพระราชสมภพ ๖๐ พรรษา
๒ เมษายน ๒๕๖๐
ณ วัดทรงเมตตาวนาราม ตำบลบางเสร่
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐

นางศิณีนาถ วงษาโรจน์
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน
/ประธานสมาคมภริยาทหารเรือฝ่ายภูมิภาค
และคณะผู้บริหารชมรมฯ
ได้เดินทางไปทำอาหารเลี้ยงเด็กผู้ด้อยโอกาส
ตามโครงการแด่น้องผู้มีความหวัง ปีที่ ๒๗
ณ อาคารมะรีนฮอล ค่ายกรมหลวงชุมพร
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

๗ มีนาคม ๒๕๖๐

นางศิณีนาถ วงษาโรจน์
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน/
ประธานสมาคมภริยาทหารเรือฝ่ายภูมิภาค
และคณะภริยา
เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียน
พลเอก บุน เซง ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ ๕
กองทัพบก ราชอาณาจักรกัมพูชา
เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
ในการแก้ไขปัญหา และหารือข้อราชการ
ระหว่างทั้งสองประเทศ
ตามแนวพื้นที่ชายแดนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด
ณ กองบัญชาการภูมิภาคทหารที่ ๕
ราชอาณาจักรกัมพูชา

๑๖ มกราคม ๒๕๖๐

พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
มอบหมายให้ คุณศิณีนาถ วงษาโรจน์
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน
พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมภริยานาวิกโยธิน เยี่ยมกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บ
จากการปฎิบัติหน้าที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
จำนวน ๒ นาย คือ
๑. จ.อ.สำเริง รู้ปัญญา สังกัด พัน.ลว.พล.นย.
๒. พ.จ.อ.อำพร อุภัยชีวะ สังกัด พันร.๕ กรม.ร.๒ พล.นย.
เนื่องใน วันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐

๑๒ มกราคม ๒๕๖๐

นางวรรณศิริ มนต์ไตยเวศย์
รองประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน
ผู้แทนประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน
พร้อมคณะกรรมการบริหารชมรมภริยานาวิกโยธิน
เป็นประธานในการมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ
ของสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๑๐ และ ทร.๑๑
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
ณ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๑๐
ค่ายกรมหลวงชุมพร
และ ทร.๑๑ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี