พล.ร.ท.เผดิมชัย สุคนธมัต ผบ.นย.และคณะฯ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล และรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ปัญหา ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะของ กรม ทพ.นย.ทร.

Release Date : 27-11-2022 00:00:00
พล.ร.ท.เผดิมชัย สุคนธมัต ผบ.นย.และคณะฯ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล และรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ปัญหา ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะของ กรม ทพ.นย.ทร.

เมื่อ ๒๗ พ.ย.๖๕ เวลา ๐๙๑๐ พล.ร.ท.เผดิมชัย สุคนธมัต ผบ.นย.และคณะฯ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลและรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ปัญหา ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะของกรม ทพ.นย.ทร. ณ ห้องประชุม บก.กรม ทพ.นย.ทร. บ้านโคกยามู ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จว.นราธิวาส ในการนี้ น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ ร่วมติดตามคณะฯ โดยมี น.อ.บดินทร์ นิธิอุทัยผบ.กรม ทพ.นย.ทร./ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร.พร้อมด้วยกำลังพลของหน่วย ให้การต้อนรับ

  

  

  

  

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ท.เผดิมชัย สุคนธมัต ผบ.นย.และคณะฯ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล และรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ปัญหา ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะของ กรม ทพ.นย.ทร.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง