พิธีเปิดการอบรมทหารกองประจำการก่อนปลดเป็นกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๒ และรุ่นปี ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๒ ซึ่งจะครบกำหนดปลดเป็นกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑

Release Date : 19-10-2022 00:00:00
พิธีเปิดการอบรมทหารกองประจำการก่อนปลดเป็นกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๒ และรุ่นปี ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๒ ซึ่งจะครบกำหนดปลดเป็นกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑

เมื่อ ๑๙ ต.ค.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ น.ท.วัชระ โคตรพัฒน์ รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./รอง ผบ.ฉก.นย.ทร./รอง ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมทหารกองประจำการก่อนปลดเป็นกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๒ และรุ่นปี ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๒ ซึ่งจะครบกำหนดปลดเป็นกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ ในวันที่ ๑ พ.ย.๖๕ ณ อาคารอเนกประสงค์ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
พิธีเปิดการอบรมทหารกองประจำการก่อนปลดเป็นกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๒ และรุ่นปี ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๒ ซึ่งจะครบกำหนดปลดเป็นกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง