ตรวจเยี่ยมหน่วย บำรุงขวัญกำลังพล พัน.ร.๘ กรม ร.๓ พล.นย.ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์ ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา

Release Date : 11-10-2022 00:00:00
ตรวจเยี่ยมหน่วย บำรุงขวัญกำลังพล พัน.ร.๘ กรม ร.๓ พล.นย.ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์ ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา

เมื่อ ๑๐ ต.ค.๖๕ เวลา ๑๑๐๐ น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมหน่วย และรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน ปัญหา ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นการบำรุงขวัญกำลังพล ณ พัน.ร.๘ กรม ร.๓ พล.นย. ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์ ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา โดยมี น.ท.อำนาจ ภู่ทอง ผบ.พัน.ร.๘ กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร.๓๓ พร้อมด้วยกำลังพล ให้การต้อนรับ ในโอกาสเดียวกันนี้ น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับ ข้าราชการ และตัวแทนกลุ่มแม่บ้าน พัน.ร.๘ กรม ร.๓ พล.นย.

      

   

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ตรวจเยี่ยมหน่วย บำรุงขวัญกำลังพล พัน.ร.๘ กรม ร.๓ พล.นย.ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์ ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง