กิจกรรมปลูกต้นไม้ฯ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

Release Date : 02-07-2022 00:00:00
กิจกรรมปลูกต้นไม้ฯ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เมื่อ ๒ ก.ค.๖๕ เวลา ๐๘๐๐ น.อ.โยธิน ธนะมูล ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธาน กิจกรรมปลูกต้นไม้ฯ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ณ บริเวณพื้นที่ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมี ฝ่ายอำนวยการ ผบ.นขต.ฯ กำลังพลในสังกัด และแม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์ ร่วมกิจกรรม

   

   

รูปภาพที่เกียวข้อง
กิจกรรมปลูกต้นไม้ฯ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง