ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ให้การต้อนรับ รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน.(๒) ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปการจัดกำลัง และการวางกำลังการปฏิบัติงานของ ฉก.นย.ทร.๓๓

Release Date : 20-10-2021 00:00:02
ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ให้การต้อนรับ  รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน.(๒) ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปการจัดกำลัง และการวางกำลังการปฏิบัติงานของ ฉก.นย.ทร.๓๓

เมื่อ ๒๐ ต.ค.๖๔ ระหว่างเวลา ๑๓๐๐ – ๑๗๐๐น.อ.โยธิน  ธนะมูล ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ให้การต้อนรับ  พล.ต.อุทิศ  อนันตนานนท์รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน.(๒)ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปการจัดกำลัง การวางกำลังการปฏิบัติงานของ ฉก.นย.ทร.๓๓ และฐานปฏิบัติการระดับกองร้อย พร้อมกับมอบของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงได้แนะนำเกี่ยวกับมาตรการระวังป้องกันฐานปฏิบัติการ โดยเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ อยู่บนพื้นฐานและหลักการที่ถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ภารกิจการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ขอให้กำลังพลทุกนายใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และต้องไม่ประมาทโดยเด็ดขาด ณ ห้องประชุม บก.ฉก.นย.ทร.๓๓ อ.เมือง จ.นราธิวาส และพื้นที่รับผิดชอบฉก.นย.ทร.๓๓ อ.เมือง จ.นราธิวาส

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ให้การต้อนรับ  รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน.(๒) ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปการจัดกำลัง และการวางกำลังการปฏิบัติงานของ ฉก.นย.ทร.๓๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง