รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกหลักสูตรทหารใหม่ภาคสาธารณะศึกษาของนักเรียนพลกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๖๒

Release Date : 06-08-2019 15:08:09
 รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกหลักสูตรทหารใหม่ภาคสาธารณะศึกษาของนักเรียนพลกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๖๒

  พลเรือตรี สุทธิพงษ์ อนันตชัย รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกหลักสูตรทหารใหม่ภาคสาธารณะศึกษาของนักเรียนพลกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๖๒ ณ กองการฝึกพลทหาร ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

รูปภาพที่เกียวข้อง
 รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกหลักสูตรทหารใหม่ภาคสาธารณะศึกษาของนักเรียนพลกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๖๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง