กำลังพลที่เข้าร่วมฝึกคอบร้าโกลด์๒๐ ประกอบด้วยกองกำลังผสมนาวิกโยธิน กองทัพเรือ และสหรัฐอเมริกา จำนวน ๓๐๐ นาย ร่วมการฝึกดำรงชีพในป่า

Release Date : 02-03-2020 09:26:57
กำลังพลที่เข้าร่วมฝึกคอบร้าโกลด์๒๐ ประกอบด้วยกองกำลังผสมนาวิกโยธิน กองทัพเรือ และสหรัฐอเมริกา จำนวน ๓๐๐ นาย ร่วมการฝึกดำรงชีพในป่า

กำลังพลที่เข้าร่วมฝึกคอบร้าโกลด์๒๐ ประกอบด้วยกองกำลังผสมนาวิกโยธิน กองทัพเรือ และสหรัฐอเมริกา จำนวน ๓๐๐ นาย ร่วมการฝึกดำรงชีพในป่า (Jungle Survival) ณ บ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการฝึก Cobra Gold 2020 โดยกองพันลาดตระเวน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินจัดครูฝึกเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะให้มีขีดความสามารถในการดำรงชีพในป่าหรือพื้นที่ๆ ไม่คุ้นเคย หากประสบกับสถานการณ์ที่ไม่สามารถรับการส่งกำลังบำรุงเพิ่มเติม การขาดปัจจัยในการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น อาหาร และน้ำดื่ม ซึ่งการฝึกมุ่งเน้นให้กำลังพลที่เข้าร่วมฝึกสามารถหาอาหาร น้ำดื่มจากธรรมชาติที่อยู่ใกล้ตัว การสังเกตสัตว์ที่มีพิษ ไม่มีพิษ การทำกับดักสัตว์ชนิดต่างๆ ทั้งนี้เพื่อการประทังชีวิตให้อยู่รอดได้นานที่สุด เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กำลังพลที่เข้าร่วมฝึกคอบร้าโกลด์๒๐ ประกอบด้วยกองกำลังผสมนาวิกโยธิน กองทัพเรือ และสหรัฐอเมริกา จำนวน ๓๐๐ นาย ร่วมการฝึกดำรงชีพในป่า
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง