ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับ พลเรือโท William R. Merz ผบ.กองเรือที่ ๗ ทหารเรือสหรัฐอเมริกา และคณะฯ

Release Date : 27-02-2020 09:21:16
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับ พลเรือโท William R. Merz ผบ.กองเรือที่ ๗ ทหารเรือสหรัฐอเมริกา และคณะฯ

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ฝ่ายอำนวยการของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมให้การต้อนรับ พลเรือโท William R. Merz ผบ.กองเรือที่ ๗ ทหารเรือสหรัฐฯ และคณะฯ ซึ่งร่วมเดินทางมากับเรือ ชื่อ USS Blue (LCC- 19) เข้ามาเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และมีความประสงค์ขอเข้าเยี่ยมหน่วย ทหารเรือ ในพื้นที่สัตหีบ และในโอกาศนี้จึงขอเข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เพื่อหารือข้อราชการและสานสัมพันธ์อันดีด้านการทหารของทั้ง ๒ ประเทศ ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับ พลเรือโท William R. Merz ผบ.กองเรือที่ ๗ ทหารเรือสหรัฐอเมริกา และคณะฯ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง