ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดการฝึก กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมอบแนวนโยบายการจัดการฝึกว่า รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น และ ปฏิบัติงานอย่างไร ฝึกอย่างนั้น

Release Date : 26-02-2020 16:02:23
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดการฝึก กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมอบแนวนโยบายการจัดการฝึกว่า รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น และ ปฏิบัติงานอย่างไร ฝึกอย่างนั้น

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดการฝึก กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมอบแนวนโยบายการจัดการฝึกว่า รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น และ ปฏิบัติงานอย่างไร ฝึกอย่างนั้น เมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นทหาร ก็ต้องเตรียมพร้อมสำหรับทุกภารกิจ ต้องตั้งมาตรฐานของกำลังการต่อสู้ มุ่งเป้าหมายไปที่การรบได้และรบชนะ ที่สำคัญต้องคำนึงถึง อุดมการณ์ชาติ อยู่ทุกขณะจิต เมื่อได้รับมอบหมายภารกิจต้องไม่ล้มเหลว อันเนื่องมาจากไม่มี จิตวิญญาณ โดยเฉพาะการเป็น นักรบชาวเรือ หลังจากเปิดการฝึกได้กรุณาชมการสาธิตการปฏิบัติทางทหาร บริเวณหาดเตยงามอ่าวนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดการฝึก กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมอบแนวนโยบายการจัดการฝึกว่า รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น และ ปฏิบัติงานอย่างไร ฝึกอย่างนั้น
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง