ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาอีกหลายๆท่าน ร่วมกระทำพิธีเททองหล่อพระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตร์อุดมศักดิ์ รุ่น "ป้อมปราการ"

Release Date : 14-02-2020 18:34:14
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาอีกหลายๆท่าน ร่วมกระทำพิธีเททองหล่อพระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตร์อุดมศักดิ์ รุ่น "ป้อมปราการ"

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาอีกหลายๆท่าน ร่วมกระทำพิธีเททองหล่อพระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตร์อุดมศักดิ์ รุ่น "ป้อมปราการ" และได้เกิดปรากฏการณ์ crepuscular ray หรือรังสีที่เกิดจากเมฆบดบังแสงอาฑิตย์ ทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลและร่มเย็นเป็นสุขตลอดห้วงของการทำพิธี ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประติมา ไฟน์ อาร์ท จำกัด อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาอีกหลายๆท่าน ร่วมกระทำพิธีเททองหล่อพระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตร์อุดมศักดิ์ รุ่น "ป้อมปราการ"
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง