เยาวชนในพื้นที่ ปลายด้ามขวาน เยี่ยมบ้านทหารนาวิกโยธิน

Release Date : 13-02-2020 16:46:02
เยาวชนในพื้นที่ ปลายด้ามขวาน เยี่ยมบ้านทหารนาวิกโยธิน

เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับเยาวชนจากพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ตามโครงการ รวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ รุ่นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ในโอกาสที่ทัศนศึกษานอกสถานที่ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เยาวชนในพื้นที่ ปลายด้ามขวาน เยี่ยมบ้านทหารนาวิกโยธิน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง