ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมให้การต้อนรับและรับการรายงานตนเองของนายทหารใหม่ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ

Release Date : 06-02-2020 16:29:18
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมให้การต้อนรับและรับการรายงานตนเองของนายทหารใหม่ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ

 พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมให้การต้อนรับและรับการรายงานตนเองของนายทหารใหม่ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ซึ่งนายทหารเหล่านี้จะต้องลงไปปฏิบัติหน้าที่ต่างๆในหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เพื่อปกป้องและรักษาอธิปไตยของแผ่นดิน และพร้อมที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนชาวไทยเมื่อมีภัยมาเยือน

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมให้การต้อนรับและรับการรายงานตนเองของนายทหารใหม่ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง