รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักปฎิบัติการจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ(พสบ.) รุ่นที่ ๑๗

Release Date : 31-01-2020 14:15:28
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักปฎิบัติการจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ(พสบ.) รุ่นที่ ๑๗

 พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พลเรือตรี เกียรติศักดิ์ จีนอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักปฎิบัติการจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ(พสบ.) รุ่นที่ ๑๗ ในโอกาสที่นำคณะดูงานและจัดกิจกรรมในพื้นที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินรวมทั้งรับทราบภารกิจของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการบริหารองค์กร อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรเอกชนกับหน่วยงานทางทหาร ของ กองทัพเรือ เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือของทั้งสององค์กรในอนาคตต่อไป เมื่อวันที่ ๓๑ มราคม ๒๕๖๓

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักปฎิบัติการจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ(พสบ.) รุ่นที่ ๑๗
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง